1. Strona Główna
 2. O szkole
  1. Historia Szkoły
  2. Nadanie Imienia
  3. Odsłonięcie Tablicy
 3. Uczniowie
  1. Klasa 0
  2. Klasa I
  3. Klasa II
  4. Klasa III
  5. Klasa IV
  6. Klasa V
  7. Klasa VI
  8. Klasa VII
  9. Absolwenci
 4. Przedszkole
 5. Pracownicy
  1. Nauczyciele
  2. Obsługa
 6. Informacje
  1. Plan
  2. Samorząd
  3. Konsultacje
  4. Kalendarium
  5. Autobus szkolny
  6. Statut
  7. Dzwonki
  8. Programy
,,Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY

1. X. 2006r. w naszej szkole odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego, poprzedzona Mszą św. z udziałem ks. biskupa Artura Mizińskiego.W budynku szkolnym licznie zgromadzili się uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście - przedstawiciele władz gminnych, Rady Rodziców i księża z biskupem Arturem Mizińskim na czele.
Na początku uroczystości pojawiła się krótka oprawa artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Dwie dziewczynki recytowały wiersz Wisławy Szymborskiej "Gawęda o miłości ziemi ojczystej", zaś chórek odśpiewał dwie pieśni powstańców warszawskich: "Marsz Mokotowa" i "Pałacyk Michla".
Ksiądz biskup Artur Miziński w swojej krótkiej przemowie nawiązał do wartości i wzorców osobowych uczestników Powstania Warszawskiego - patronów naszej szkoły.

Następnie wójt gminy Niedźwiada - pan Marek Jankowski i przewodniczący Rady Rodziców - Piotr Sugier odsłonili tablicę, wyobrażającą płaskorzeźbę Małego Powstańca z napisem: Szkoła Podstawowaim. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.
Ksiądz biskup dokonał poświęcenia tablicy.
Uroczystość zakończyła się wspólnym śniadaniem zaproszonych gości z gronem pedagogicznym i pracownikami obsługi naszej szkoły.
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej © 2016brzeznica.bychawska@poczta.fm(81)851-25-04