1. Strona Główna
 2. O szkole
  1. Historia Szkoły
  2. Nadanie Imienia
  3. Odsłonięcie Tablicy
 3. Uczniowie
  1. Klasa 0
  2. Klasa I
  3. Klasa II
  4. Klasa III
  5. Klasa IV
  6. Klasa V
  7. Klasa VI
  8. Klasa VII
  9. Absolwenci
 4. Przedszkole
 5. Pracownicy
  1. Nauczyciele
  2. Obsługa
 6. Informacje
  1. Plan
  2. Samorząd
  3. Konsultacje
  4. Kalendarium
  5. Autobus szkolny
  6. Statut
  7. Dzwonki
  8. Programy
,,Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

GRONO PEDAGOGICZNE

Mgr inż. Patrycja Jankowska
Dyrektor szkołyMgr Monika Budzyńska
Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Mgr Marta Kalinowska
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Mgr Anna Kozieł - Sobich
Nauczyciel matematyki, przyrody

Mgr Dorota Matyjaszczyk
Nauczyciel języka angielskiego, logopedia

Mgr Marta Matyjaszczyk
Nauczyciel historii i języka polskiego, muzyka,

Mgr Maria Marzęda
Nauczyciel historii i języka polskiego

Mgr Elżbieta Osiak
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ks. Grzegorz Warchuł
Nauczyciel religii

Mgr Ewa Greguła- Szysiak
Nauczyciel edukacja wczesnoszkona, plastyka

Mgr Wioletta Wiśniewska
Nauczyciel religi, informatyki, techniki

Mgr Marzena Kocyła
Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Mgr Agnieszka Wronisz
Nauczyciel WOS, EDB

Mgr Teresa Szkodzińska
Nauczyciel języka niemieckiego

Mgr Paulina Borzęcka
Nauczyciel przyrody, geografii

Mgr Jolanta Woźniak
Nauczyciel biologii, fizyki

Mgr Mariusz Baranowski
Nauczyciel wychowania fizycznego

Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej © 2016brzeznica.bychawska@poczta.fm(81)851-25-04