1. Strona Główna
 2. O szkole
  1. Historia Szkoły
  2. Nadanie Imienia
  3. Odsłonięcie Tablicy
 3. Uczniowie
  1. Klasa 0
  2. Klasa I
  3. Klasa II
  4. Klasa III
  5. Klasa IV
  6. Klasa V
  7. Klasa VI
  8. Klasa VII
  9. Absolwenci
 4. Przedszkole
 5. Pracownicy
  1. Nauczyciele
  2. Obsługa
 6. Informacje
  1. Plan
  2. Samorząd
  3. Konsultacje
  4. Kalendarium
  5. Autobus szkolny
  6. Statut
  7. Dzwonki
  8. Programy
,,Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

NADANIE SZKOLE IMIENIA

W dniu 9 czerwca 2005r. w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Bychawskiej odbyła się doniosła uroczystość nadania szkole imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego oraz poświęcenie sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.Ceremonię rozpoczęto mszą św., którą odprawił arcybiskup lubelski - Józef Życiński. W czasie mszy św. dokonał poświęcenia sztandaru szkoły.
Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali ze sztandarami do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W atmosferę dni Powstania Warszawskiego zebranych gości wprowadziło widowisko artystyczne przygotowane przez uczniów.Opowiadanie o tamtych dniach przeplatało się sugestywnie z poezją powstańczą pieśniami i piosenkami. Scenariusz prezentował bohaterstwo, tragizm i bezgraniczne poświęcenie, ale też i nadzieję żołnierzy AK, harcerzy, sanitariuszek, łączniczek, ludności cywilnej, dzieci i księży. Specyficzny klimat na scenie wprowadziła profesjonalna kapela oraz plastyczne zaaranżowana dekoracja - Warszawa powstańcza po jednej stronie, po drugiej - już odbudowana ze wspólnym elementem pośrodku postacią Małego Powstańca.
Po występie młodzieży dwoje uczniów wniosło na scenę kosz biało-czerwony kwiatów. Wśród przybyłych gości byli świadkowie historii tamtych dni. Pan profesor Jerzy Kłoczowski - żołnierz Powstania 1944 r., podchorąży w pułku ,,Baszta'' w swoim wystąpieniu wrócił myślami do heroicznego zrywu mieszkańców Warszawy. W szczególny sposób powierzył pamięci młodego pokolenia tych, którzy walczyli o Niepodległą Polskę, akcentował lojalność i koleżeństwo żołnierzy - Powstańców. Wyraził również wiarę, że młodzież tej szkoły będzie pielęgnować pamięć Powstania i że będzie to ważny czynnik wychowawczy dla kolejnych pokoleń uczniów.
Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - pan Wojciech Barański skierował swoje słowa głównie do dzieci, zwracając główną uwagę na to, że bohaterstwo czasów wojny było inne niż to, jakiego wymagają od nas wszystkich czasy współczesne, ale wartości zawierające się w tym słowie są ciągle aktualne.
Głos zabrali również pani Janina Biegalska, starszy wizytator pan Jan Rećko oraz wójt naszej Gminy pan Marek Jankowski.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uroczyście akt nadania imienia szkole o przekazał na ręce pani dyrektor szkoły. W dalszej części uroczystości honorowych gości i fundatorów sztandaru poproszono o wbicie symbolicznych gwoździ.Następnie zgodnie z ceremoniałem przekazano poczet sztandarowy uczniom, którzy złożyli przysięgę, iż z godnością będą strzec sztandaru i dobrego imienia szkoły.
Sztandar przedstawiający wizerunek Małego Powstańca z napisem ,,Bóg Honor Ojczyzna'' został zaprezentowany przez dzieci wszystkim zebranym na uroczystości. W tej podniosłej atmosferze przedstawiciele samorządów klasowych złożyli ¦lubowanie, po czym przy dźwiękach marsza wprowadzono sztandary.
Obecni mieli możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej i obejrzenia przygotowanych wystawek.
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej © 2016brzeznica.bychawska@poczta.fm(81)851-25-04